شرکت هوشمند تصمیم آریا

طراحی و توسعه نرم‌افزارهای سفارش مشتری، طراحی و توسعه سامانه‌های مبتنی بر هوش ماشین، مناسب‌سازی و استقرار سامانه‌های برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) و طراحی و توسعه اپلیکیشن‌های موبایل برای کمک به توسعه محصولات استارتاپی آمادگی ارائه خدمت می باشد.

شرکت فهیم ارقام ویرا

به عنوان مشاوره مالی، مالیاتی و بیمه‌ای، مشاوره اداری و منابع انسانی، مشاوره طرح، برنامه و کنترل پروژه در کنار مرکز نوآوری تکوین  به استارتاپ‌ها خدمات ستادی ارائه می دهد تا استارتاپ‌ها بتوانند بر روی خدمات تخصصی متمرکز شوند.

پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

در راستای حمایت از استارتاپ های حوزه های تخصصی اقدام به راه اندازی مرکز نوآوری تکوین نموده است

شرکت آوای اطلاعات آریا

با توانایی ارائه خدمات طراحی سامانه‌های مبتنی بر BPMS و BRMS استارتاپ های مرکز نوآوری را حمایت می‌کند.

شرکت سیستم های اطلاعاتی تصمیم سازان اسپانه

در جهت بهبود زندگی مردم با آسان ترین روش های قابل دسترس در زمینه بیمه و درمان در تلاش است که بهترین راهکار را در زمینه فناوری هوشمند برای سازمان ها ،شرکت ها و مراکز درمانی و اشخاص ارائه می دهد.

شرکت دمیس بعنوان تیم اصلی مرکز نوآوری گردشگری حمایت های فنی حوزه فناوری اطلاعات ، تامین فضای کاری و حمایت های مالی از استارتاپ های منتخب را در دستور کار خود دارد.